Trainingen & Workshops

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd. Het doel van de AVG/GDPR is om persoonsgegevens te beschermen en duidelijke richtlijnen te geven voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De AVG/GDPR vereist dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden verwerkt, niet worden misbruikt en niet langer bewaard worden dan nodig is. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt hierbij toezicht en kan zware straffen opleggen. Het veilig omgaan met informatie door medewerkers en het op tijd melden van ernstige datalekken aan de Autoriteit is hierbij belangrijk. Om gedrag te beïnvloeden en bewustwording te verhogen kunnen medewerkers getraind worden met drie e-learning modules:

  • Module 1: veilig omgaan met informatie
  • Module 2: de AVG in vogelvlucht
  • Module 3: de meldplicht datalekken

Module 1 en 2 is voor medewerkers, module 3 is aanvullend voor leidinggevenden. Na het eerste jaar bieden wij korte trainingen aan op mobiel.

Ons aanbod e-learningpakketten

Uw cursisten ontvangen van ons een bevestiging van de inschrijving, een e-mail met inloggegevens voor de online training, toegang tot cursusinformatie en de uitslag per e-mail.

Data Security & Privacy Awareness | Veilig omgaan met informatie

De digitale wereld wordt steeds complexer en het aantal risico’s en bedreigingen neemt toe. Vandaar dat bedrijven, organisaties en overheden steeds hogere eisen stellen aan het beveiligen van informatie, zowel gevoelige bedrijfsinformatie als persoonsgegevens.

Na het afronden van deze module is de kandidaat zich bewust van het veilig omgaan met gevoelige bedrijfsinformatie en persoonsgegevens.

1 module van ca. 30 minuten • voor alle medewerkers

€ 29,-

Data Security & Privacy Awareness | AVG in vogelvlucht

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd.

Na het afronden van deze training weet de kandidaat meer over de begrippen, uitgangspunten, rechtsgrondslagen, rechten van betrokkenen, plichten van organisaties, de Autoriteit Persoonsgegevens en boetes.

1 module van ca. 30 minuten • voor alle medewerkers

€ 29,-

Data Security & Privacy Awareness | Meldplicht Datalekken

Een onderdeel van de AVG is de ‘meldplicht datalekken’. Dit houdt in dat organisaties een ernstig datalek moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. In bepaalde gevallen moeten ook betrokkenen worden geïnformeerd van wie de persoonsgegevens zijn gelekt.

Na het afronden van deze training heeft de kandidaat kennis over het melden van datalekken.

1 module van ca. 30 minuten • voor leidinggevenden

€ 29,-