Risicomanagementsysteem (SafetyPort RMS)

  In het kader van ISO 27001 moet u incidenten en nieuwe kansen vastleggen. PlusPort werkt hiervoor met haar eigen RMS software: SafetyPort. Wij leveren als derde stap een volledige digitale omgeving om uw incidenten goed vast te leggen en op te volgen volgens het proces van ISO 27001.

  Met deze stappen bent u verzekerd van het feit dat uw organisatie klaar is en blijft voor ISO27001! U heeft hiermee gezorgd dat op de juiste wijze vastlegging plaatsvindt en dat uw organisatie is opgeleid in de bewustwording van risico’s. Ook voor uw leveranciers en opdrachtgevers is uw ISO 27001 certificaat belangrijk. Zij weten namelijk dat uw organisatie goed omgaat met gegevens.

  Enkele voordelen van het RMS van SafetyPort

  • Software as a Service
  • Implementatie
  • Informatiebeveiliging
  • Service Level Agreement
  • Koppelingen
  • Customer Support

  Registreren en analyseren van incidenten in uw organisatie

  RMS Incident helpt uw organisatie om te leren van ongewenste gebeurtenissen zoals informatie beveiligingsincidenten en datalekken, bedrijfsstoringen, klachten en andere ongewenste zaken. Via logische stappen voor Registratie, Analyse en Corrigerende Acties worden incidenten adequaat afgehandeld. Uitgebreide statistische rapportages geven uw organisatie direct inzicht in de aantallen, frequenties en inhoud van gebeurtenissen. 

  Registreren en analyseren van incidenten in uw organisatie

  RMS Incident helpt uw organisatie om te leren van ongewenste gebeurtenissen zoals informatie beveiligingsincidenten en datalekken, bedrijfsstoringen, klachten en andere ongewenste zaken. Via logische stappen voor Registratie, Analyse en Corrigerende Acties worden incidenten adequaat afgehandeld. Uitgebreide statistische rapportages geven uw organisatie direct inzicht in de aantallen, frequenties en inhoud van gebeurtenissen. 

  Corrigerende acties

  Naar aanleiding van een registratie of analyse wilt u adequate acties ondernemen om herhaling te voorkomen. Binnen RMS kunt u direct acties uitzetten bij de registratie van een gebeurtenis. Ook op basis van de analyse kunnen aan oorzaken of afwijkingen direct acties worden gehangen. Nadat de acties zijn bepaald, worden deze toegewezen aan actie-eigenaren. Met een slimme workflow kan binnen RMS de opvolging van de acties nauwgezet gevolgd en gerapporteerd worden.  

  Corrigerende acties

  Naar aanleiding van een registratie of analyse wilt u adequate acties ondernemen om herhaling te voorkomen. Binnen RMS kunt u direct acties uitzetten bij de registratie van een gebeurtenis. Ook op basis van de analyse kunnen aan oorzaken of afwijkingen direct acties worden gehangen. Nadat de acties zijn bepaald, worden deze toegewezen aan actie-eigenaren. Met een slimme workflow kan binnen RMS de opvolging van de acties nauwgezet gevolgd en gerapporteerd worden.  

  Registratie

  Afhankelijk van de soort gebeurtenis kunt u meldingen in het RMS registreren. Via de slimme invoerschermen verzamelt u snel alle feiten van een gebeurtenis en legt u deze uitgebreid vast. Basisgegevens, tijdslijnen, betrokkenen en bijvoorbeeld letsels worden overzichtelijk in kaart gebracht. Zo bouwt u per gebeurtenis een complete gegevensverzameling op die als basis dient voor analyse en rapportage.

  Registratie

  Afhankelijk van de soort gebeurtenis kunt u meldingen in het RMS registreren. Via de slimme invoerschermen verzamelt u snel alle feiten van een gebeurtenis en legt u deze uitgebreid vast. Basisgegevens, tijdslijnen, betrokkenen en bijvoorbeeld letsels worden overzichtelijk in kaart gebracht. Zo bouwt u per gebeurtenis een complete gegevensverzameling op die als basis dient voor analyse en rapportage.

  Analyse

  Na de vastlegging van gegevens kan er een analyse worden gedaan naar de directe oorzaken en de basisoorzaken van een gebeurtenis en herleidt u de oorzaken terug naar eventuele afwijkingen in het managementsysteem van uw organisatie. U kunt uw eigen risicomatrix opzetten en uw eigen managementsysteem en analysemethode gebruiken.  

  Analyse

  Afhankelijk van de soort gebeurtenis kunt u meldingen in het RMS registreren. Via de slimme invoerschermen verzamelt u snel alle feiten van een gebeurtenis en legt u deze uitgebreid vast. Basisgegevens, tijdslijnen, betrokkenen en bijvoorbeeld letsels worden overzichtelijk in kaart gebracht. Zo bouwt u per gebeurtenis een complete gegevensverzameling op die als basis dient voor analyse en rapportage.

  Rapporteren

  Alle gegevens van een gebeurtenis zijn beschikbaar voor rapportage en trendanalyse. Voor gebeurtenissen waarvan de frequentie van belang is, zijn standaard rekenmodellen en grafische schermen aanwezig. U kunt direct van start.

  Rapporteren

  Alle gegevens van een gebeurtenis zijn beschikbaar voor rapportage en trendanalyse. Voor gebeurtenissen waarvan de frequentie van belang is, zijn standaard rekenmodellen en grafische schermen aanwezig. U kunt direct van start.